naar start | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
Gesloten kamer (2004) Dennis Lehane *****
Een overtuigend en uniek verhaal.


US marshal Teddy Daniels arriveert in 1954 samen met Chuck Aule – zijn partner - op Shutter Island. Ze moeten op zoek naar Rachel Solando, ze is voortvluchtig. Op Shutter Island bevindt zich een inrichting waar psychisch gestoorde delinquenten behandeld worden. Rachel Solando is één van hen, ze is gevaarlijk, heeft meerdere moorden gepleegd en daarom is het van het grootste belang dat ze zo snel mogelijk gevonden wordt. Het noodlot bepaalt dat er een orkaan losbarst die de zoektocht bemoeilijkt. En Teddy Daniels blijkt een verleden te hebben waar hij ernstig mee worstelt…..

‘Gesloten kamer’ is een topthriller. Dennis Lehane schrijft toegankelijk en trekt je als lezer meteen in het verhaal. Je vraagt je telkens af welke spelletjes er gespeeld worden en wie er nou eigenlijk deugt. De auteur zet je verschillende keren op het verkeerde been en bijvoorbeeld de gebeurtenissen in afdeling C – voor zeer ernstig gestoorde delinquenten - maken dat je op het puntje van je stoel zit en het boek niet wilt wegleggen. Naast spanning weet Dennis Lehane nog andere emoties op te roepen waaronder ontroering.
De ‘gekte’ en paranoia van beschreven patiënten is geloofwaardig en soms angstaanjagend. De turbulentie van de orkaan geeft het verhaal een wervelende achtergrond. Nog steeds actueel is de richtingenstrijd tussen de verschillende behandelingsvisies binnen de forensische psychiatrie.

Ik heb het boek in één ruk uitgelezen en bleef na afloop nadenken over de puzzel die Dennis Lehane heeft bedacht. Volgens mij klopt hij tot in detail. Elk stukje valt aan het eind op zijn plaats en wat dan nog rest is herlezing van hoofdstuk 1 en grote verbazing over en bewondering voor het knappe bouwwerk van Lehane.
Een overtuigend, uniek verhaal, kloppend tot in detail en ingenieus geconstrueerd.
Ik ga voor vijf sterren.

De infiltrant - Dennis Lehane (2008) *****
Een sieraad voor het genre

De infiltrant (The Given Day) verscheen in 2008 in Amerika en werd snel vertaald in het Nederlands.
Het is het meest omvangrijke boek van Dennis Lehane tot dusver.

Het verhaal speelt in de jaren 1918 en 1919 in Boston en het vertelt het verhaal van politieke, raciale en persoonlijke onrust. Een hoofdpersoon is Danny, politieman en zoon van een inspecteur van politie. Hij komt uit een gegoed milieu. Luther Laurence is zwart en hij wordt – na omzwervingen – huisknecht in dienst van de familie van Danny.  Babe Ruth is een beroemde honkballer bij de Boston Red Sox. Hij is een relatieve buitenstaander tijdens de onlusten die Boston teisteren, hij leidt het verhaal in, sluit het af en komt als bekende inwoner van Boston meerdere keren voorbij.
Aan de hand van de belevenissen van deze drie personages wordt het leven rond 1919 in Boston geschetst. Het is een woelige tijd met anarchistische aanslagen, volksopstanden, een griepepidemie en een ramp die de stad Boston treft.

De personages uit De Infiltrant worden door Lehane prachtig uitgediept. Door telkens vanuit een andere persoon te schrijven ontstaat een veelkleurig beeld van de tijd van toen en het leven van mensen uit verschillende lagen van de bevolking.

De auteur verweeft feiten met fictie. Hierdoor ontstaat een realistisch beeld van deze woelige periode. Dennis Lehane heeft vier jaar aan dit boek gewerkt. Dat is te merken want het verhaal is doorwrocht. Aan het begin van het boek is een namenlijst opgenomen van personages die het verhaal bevolken. Dit is geen overbodige luxe bij een dergelijk omvangrijk werk, toch was het niet nodig deze lijst te raadplegen, Lehane weet de structuur van het verhaal helder te houden.

De scheiding tussen blank en zwart en de strijd voor burgerrechten worden uitgediept aan de hand van de personages Danny en Luther. Regels en wetten die destijds golden voor de omgang tussen mensen van een verschillend ras en de discriminatie van de zwarte bevolking komen voorbij en schokken.
Politieman Danny is gevoelig voor onrechtvaardigheid. Ondanks zijn gegoede milieu neemt hij stelling. Dit wordt hem door zijn familie niet in dank afgenomen. Hij toont moed en biedt hiermee perspectief en hoop op vooruitgang.
Het boek kent vele lagen en meerdere tegenstellingen worden uitgediept. Dat doet Dennis Lehane dermate beeldend dat de uitzichtloosheid van de armoede, de stank van een melassevloed die de stad overstelpt, de kwaadheid van de politiemensen die zwaar onderbetaald worden, overtuigend en schokkend voor het voetlicht komen. Daarnaast wordt verteld over onderdrukking, verraad en anarchistische aanslagen. Maar er is ook liefde, moed en rechtschapenheid.

Dennis Lehane heeft een prachtig epos geschreven. De infiltrant is een boek dat gemakkelijk als boegbeeld kan fungeren voor de hedendaagse misdaadroman vanwege kwaliteit en diepgang.  Een sieraad voor het genre.

Meer over Dennis Lehane en De infiltrant