Twitter Facebook Gastenboek

Dennis Lehane

Dennis Lehane is een bekende Amerikaanse schrijver van misdaadromans. De infiltrant gooide in eigen land hoge ogen. Meer over Lehane en zijn boek.

Tekst bij De infiltrant (The Given Day)

De infiltrant is gesitueerd tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog - een spectaculair epos dat de politieke onrust van een natie beschrijft die heen en weer geslingerd wordt tussen een chaotisch verleden en een onvoorspelbare toekomst. Het is het verhaal van Danny, politieman en de rechtschapen zoon van een inspecteur van politie, wiens leven totaal verandert in één fataal jaar dat wordt gekenmerkt door anarchistische aanslagen, een politiestaking en het vertrek van de gevierde honkballer Babe Ruth naar de New York Yankees. Centraal staan twee families - één blank, één zwart - die in het Boston van 1918 worden meegevoerd door de maalstroom van de geschiedenis. Terwijl de personages van Lehane in een turbulente wereld proberen een nieuw leven op te bouwen, gaan ze gezamenlijk de confrontatie aan met de opstekende storm van verandering.

Dennis Lehane verbreedt zijn literaire horizon

Door: Ine Jacet.

Dennis Lehane werd geboren op 4 augustus 1965. Hij groeide op  in een arbeiderswijk in Boston. Voordat hij fulltime schrijver werd heeft hij veel verschillende banen gehad. Zo werkte hij o.a. als hulpverlener van misbruikte kinderen, taxichauffeur en kelner. ‘Het ging mij er vooral om een baan te vinden waarnaast ik veel kon schrijven.’
De auteur heeft vooral misdaadromans geschreven. Bekende titels zijn Mystic River en Gone Baby Gone. Deze boeken zijn ook succesvol verfilmd.
In 2008 verscheen in Amerika The Given Day. Als snel volgde de Nederlandse vertaling getiteld De infiltrant

In eigen land werd het boek enthousiast ontvangen en Columbia Pictures kocht meteen de filmrechten. De verwachting is dat Sam Raime de film gaat regisseren. The Given Day bevat alle ingrediënten van een goede Lehane: spanning, goed uitgewerkte personages en een mooie plot. Maar recensenten in Amerika meldden dat de schrijver met dit boek zijn literaire horizon heeft verbreed. ‘Het is een ambitieus werk, de onderwerpen zijn breder dan in zijn andere boeken. Hetzelfde geldt voor de diepgang van de personages.’
The Given Day is een epos, een historische roman die zich afspeelt omstreeks 1919 ten tijde van de politiestakingen in Boston. Opmerkelijk is dat historische feiten worden afgewisseld met fictie. Een belangrijke personage is bijvoorbeeld Baby Ruth. Hij heeft daadwerkelijk bestaan, evenals J. Edgar Hoover en Calvin Coolidge. Naast de politiestakingen vormen de burgerrechten in Amerika een leidend thema.

Dennis Lehane is een telg uit het geslacht van Ierse immigranten. Hij is de zoon van een vakbondsman en hierdoor was hij ook persoonlijk geïnteresseerd in de historische politiestaking van 1919. ‘Ik heb dit boek geschreven uit respect voor de vakbondsbeweging. De laatste tientallen jaren is het klimaat in ons land tamelijk antivakbond. En dat terwijl we toch veel te danken hebben aan deze beweging. De 40-urige werkweek en het verbod op kinderarbeid zijn belangrijke verworvenheden die door bonden zijn bevochten. ’  

The Given Day is een omvangrijk boek dat 655 bladzijden telt en Dennis Lehane heeft er 4 jaar aan geschreven. Dat is lang, zo zegt hij zelf.
Mystic River
schreef hij in 2 jaar. ‘Het was voor mij een uitdaging; ik denk dat het goed is dat je telkens probeert jezelf te vernieuwen. Het heeft veel tijd gekost om het boek te schrijven. Bij het vertellen van het verhaal kon ik niet in september 1919 – het moment van de stakingen – beginnen, het moest iets vroeger. Bij mijn onderzoek liep ik tegen allerlei gebeurtenissen aan die zo interessant waren dat ik ze in het boek wilde verwerken. Uiteindelijk begint het boek een jaar eerder. Ik raakte erg gefascineerd door deze twaalf maanden uit de Amerikaanse geschiedenis. Toen ik meer te weten kwam over de politiestaking in Boston, kwam ook telkens de vraag naar boven of politiemensen het recht hebben te staken. Eigenlijk wil niemand in een land leven waar de politie staakt. Wat er destijds in Boston is gebeurd was desastreus.’
Naarmate het schrijfproces en het onderzoek vorderde, ontdekte Lehane parallellen tussen de huidige tijd en toen. Zo werd Boston in 1919 getroffen door een enorme ramp. Een grote tank vol melasse ontplofte. Terroristische en radicale elementen zouden de boosdoeners zijn, maar achteraf bleek dit niet het geval. Het resultaat was dat er een kleverige tsunami vrijkwam waardoor 20 mensen werden gedood en 150 mensen gewond raakten. Paarden stierven, vastgekleefd aan de brij, of ze werden de haven in gesleurd. Het duurde jaren voordat de smurrie was opgeruimd. De inwoners van Boston roepen nu nog soms dat ze de melasse kunnen ruiken.

The Given Day is een geëngageerd boek. Het gaat o.a. over een jonge politieman die opgroeit in een bevoorrecht milieu. De arbeidsvoorwaarden bij de politie vindt hij van dien aard dat hij besluit actief lid te worden van de vakbond voor politiemensen. Dit wordt hem door zijn ouders en familie niet in dank afgenomen. Onderliggend thema is de strijd tussen rijk en arm. ‘De politiestaking heeft de vakbondsbeweging een aantal jaren daarna lamgelegd maar vervolgens kwamen ze dubbel zo sterk terug. Ik heb ook terrorisme beschreven, onder andere in de persoon van Luigi Galleani. Hij was de “Osama bin Laden van zijn tijd”. Maar ook ambtenaren en wetsdienaren gebruiken in het boek soms terroristische methoden om een opstand of de beweging voor burgerrechten neer te slaan. Ik denk dat we bang moeten zijn voor terrorisme, maar we moeten ons niet zo bang laten maken, en onze burgerrechten beschermen tegen maatregelen die wellicht uit die angst voortvloeien.’
Schrijft Lehane zijn boeken om ze te laten verfilmen? Zijn werk lijkt hiervoor uitermate geschikt. ‘Ik schrijf nooit een boek met een film in mijn hoofd. Dan kan ik beter meteen een filmscript schrijven. Ik wil gewoon een goed boek schrijven en dat is hard werken. Ik schrijf mijn boeken met de bedoeling dat ze gelezen worden.

Babe Ruth, een personage in De infiltrant

 

Schade in Boston als gevolg van de vloed melasse

De politiestakingen

 

Links:

Site van Dennis Lehane
Dennis Lehane.nl
Rencensie van De infiltrant *****