naar start | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
De zaak Collini (2012) Ferdinand von Schirach ****
Compact

Fabrizio Collini werkt al zijn hele leven als monteur. Hij is een grote maar onopvallende man met een – tot dusver – normaal en regelmatig leven. Op een dag vermoordt hij – volkomen onverwacht - in een Berlijns hotel een oude, vooraanstaande Duitse industrieel genaamd Hans Meyer.  
Caspar Leinen is een jonge advocaat. Hij wordt de advocaat van Fabrizio Collini die zijn daad meteen bekent. Maar waarom vermoordde Fabrizio Hans Meyer?
Dan blijkt dat Caspar  – vanuit het verleden – persoonlijke connecties had met de vermoorde oude man. Dit levert hem ethische dilemma’s in zijn rol als advocaat. Wat was het motief van de onverwachte daad van de bejaarde Collini? Caspar komt er maar niet achter en de verdachte zwijgt in alle talen…

Al op de eerste bladzijden van dit boek (154 bladzijden) wordt duidelijk wat er gebeurd is en wie het gedaan heeft. Een speurtocht naar de dader is dus niet aan de orde. 
Ferdinand van Schirach heeft weinig taal nodig om zijn verhaal te vertellen. Zijn beide vorige verhalenbundels kenmerkten zich eveneens door een beknopte maar effectieve en pakkende verteltrant.
Dit is in de zaak Collini wederom het geval. De schrijver vertelt veel met weinig woorden.
Een deel van het verhaal draait om het zogenaamde ‘Dreher-Gesetz’, een wet die in Duitsland nog steeds van kracht is. In een interview met Die Zeit geeft de auteur een toelichting op het waarom en hoe van deze wet.
Zie http://www.zeit.de/2011/36/Ferdinand-von-Schirach/seite-2

De zaak Collini draait om het ambacht van de advocatuur, om een beginnend advocaat die worstelt met zijn vak en met een dilemma waarbij zijn persoonlijke geschiedenis een rol speelt. Het is een misdaadverhaal zonder bloed, gruwelijkheden of klopjachten, wel voorzien van een tweede laag.
Dit is de laag van de recente geschiedenis van Duitsland, van generaties die worstelen met het Duitse verleden – door de nalatenschap van ouders en grootouders.

De zaak Collini is een compact boek, er gebeurt veel in weinig bladzijden. Dit vraagt concentratie van de lezer. Von Schirach velt geen moreel oordeel, dat mag de lezer zelf bepalen.
Een doordacht, goed gecomponeerd boek dat aanzet tot bezinning over de Duitse geschiedenis en de consequenties van erfenissen voor de huidige tijd.