naar start | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
Vluchtroute (2003) Andrew Klavan ***
Veel diepgang moet je niet verwachten


Vluchtroute van Andrew Klavan is een zogenaamde hard-boiled thriller. We maken kennis met Scott Weiss, eigenaar van een detectivebureau, en met Jim Bishop. Deze laatste infiltreert binnen een vliegtuigmaatschappij omdat er vermoedens zijn van misdadige handelingen.

Vluchtroute is een actieverhaal waarin men probeert ‘de Schaduwman’ te pakken te krijgen. Deze ‘Schaduwman’ is de verpersoonlijking van alles wat slecht en verdorven is. Het verhaal heeft interessante kanten. De hoofdpersoon Scott Weiss is innemend, hoewel hij ook een aantal merkwaardige eigenschappen heeft. Jim Bishop houdt eigenlijk alleen maar van vrouwen vanwege de seks. Toch kreeg ik geen hekel aan hem. De Schaduwman is zo verdorven dat je verbaasd zult zijn over wat zijn uiteindelijke doel is. En het verhaal wordt verteld door een jonge ik-figuur die het als een soort flash-back, vele jaren later, aan papier toevertrouwt.

Al met al is het een boek met veel actie en het verhaal leest vlot en is toegankelijk. Je ziet als het ware een film voorbij trekken. Het schijnt dat veel boeken van Klavan verfilmd zijn. Dit boek is daarvoor ook uitstekend geschikt. Het verhaal is spectaculair, bij tijd en wijle gruwelijk en spannend. Veel diepgang moet je niet verwachten, maar dat past ook niet bij het genre. Drie sterren.