naar start | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
Vuurvreter (2007) Kristian Lundberg ****
Maatschappijanalyse in een bijzondere vorm ****

Bij uitgeverij Q is Vuurvreter van Kristian Lundberg verschenen. Hij is een auteur die in Nederland nog niet bekend is. Wie op de Zweedse versie van Wikipedia kijkt, ontdekt dat de schrijver een omvangrijk oeuvre op zijn naam heeft staan. Lundberg heeft veel poëzie geschreven en dat is merkbaar in Vuurvreter, een literaire thriller.  Het is het eerste deel uit een geplande serie van vijf boeken met Nils Forberg als hoofdpersoon.  

Nils is in dienst van de politie in Malmö. Drie jaar lang zat hij bij de afdeling  Gevonden Voorwerpen. Gedegradeerd.  Het waarom van deze degradatie blijft een tijdlang een raadsel. Via omtrekkende bewegingen zal de verteller de reden onthullen.
De auteur Kristian Lundberg gebruikt namelijk  een verteller om zijn verhaal voor het voetlicht te brengen. Dat verhaal is meer dan een concreet verhaal over moorden en de zoektocht van politiemensen. Het is tevens een verhaal met overpeinzingen over: leven, dood, misdaad en misstanden  in de Zweedse samenleving. Zijn engagement past, zoals de omslag vermeldt, in de traditie van Sjöwall en Wahlöö. De vorm die hij kiest is een andere. Belangrijke plaats van handeling is Malmö, een knooppunt in het nieuwe Europa, ook op het criminele vlak.   

Wie zijn belangrijke personages in Vuurvreter? Allereerst de gedegradeerde Nils Forberg. Hij wordt door Maria Johansson toegevoegd aan een nieuwe onderzoekseenheid ‘Speciaal Onderzoek’. Maria is psycholoog en gedragswetenschapper. Ze heeft haar sporen verdiend bij de politie. ‘Ze heeft politiehersenen, een criminologische geest.’ Dan is er nog Christer Hermansson, een journalist. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in het leven van Nils Forberg.  
En wat is de misdaad? Er worden lijken van kinderen gevonden. Maar wie zijn ze en wie mist ze?

Vuurvreter is geen alledaagse misdaadroman maar onderscheidt zich door zijn bijzondere vorm en inhoud. Verhalend maar ook beschouwend, harde feiten en cijfers naast poëtische overpeinzingen, het  persoonlijke naast het politieke.
In het nawoord schrijft de auteur een persoonlijke toelichting op zijn boek. Enkele citaten: ‘Door een beslissende gebeurtenis was ik gaan nadenken over zowel  Malmö als Zweden – en wel over de manier waarop we groepen mensen behandelen voor wie het het moeilijkst is om hun zaak te bepleiten….Omdat ik tot dan toe voornamelijk poëzie had geschreven, probeerde ik mijn vragen in dichtvorm te formuleren. Dat bleek onmogelijk. De vragen die ik wilde stellen vereisten een antwoord – een soort onderzoek.’
Het resultaat mag er zijn. Vaak nodigen misdaadromans niet uit tot herlezing. Vuurvreter doet dat wel. Regelmatig komen zinnen en uitspraken voorbij die tot nadenken stemmen of de moeite waard zijn om te herlezen.
Een mooie, beschouwende en typisch Scandinavische misdaadroman die zich onderscheidt door zijn bijzondere vorm.  Verandering van spijs.......      

Enkele citaten uit het boek:
Je kunt leven op de herinnering aan geluk. Dat is de manier om het vol te houden. De herinnering aan geluk noemt men hoop.

Pas toen ik alles verloren had, toen ik zat opgesloten in een bunkerachtig gebouw, kon ik begrijpen wat vrijheid was, hoe de keuzevrijheid in mijn eigen leven eruitzag.

De misdaad op zich is niet interessant. Interessant is wat misdaad zegt over onze tijd, onze attitudes, onze visie op misdaad en straf.

Vuurvreter
Kristian Lundberg