start |boeken |leven en werk| links| Naar andere thrillersites

Peter Høeg werd op 17 mei 1957 in Kopenhagen geboren. Zijn vader was leraar Latijn en zijn moeder juriste. Hij heeft een jongere broer en groeide op in een harmonieus gezin, ‘een intellectueel milieu’. Vervolgens studeerde hij literatuurwetenschappen. De nadruk die tijdens deze studie op het rationele lag compenseerde hij door zich op het dansen te storten. Ook volgde hij opleidingen in Parijs en Zweden (een acteur- en dansopleiding). Hij heeft in vele beroepen gewerkt. Op zijn 26e wist hij zeker dat hij een boek wilde schrijven. Dat moment herinnert hij zich nog goed. ‘Het gebeurde tijdens een kanotocht.'
Hij besloot elke dag te schrijven tot die roman voltooid was. Pas 4 jaar later verscheen zijn debuut. ‘Ik vond zoveel bevrediging in het schrijven dat het leek op de ontdekking van erotiek tijdens de puberteit.'
Aanvankelijk dacht hij dat zijn manuscript te gecompliceerd was en dus dacht hij niet aan publicatie. Totdat zijn jongere broer het manuscript opstuurde. Peter Høeg haalde het snel terug en bood het ter lezing aan bij een kleine uitgeverij die hem aanstond. Een dag later had hij een contract.
’Voorstelling van de twintigste eeuw’ - de titel van dit eerste boek- sloeg in Scandinavië onmiddellijk aan. Høeg’s reputatie als een van de meest opwindende hedendaagse schrijvers was snel gevestigd. Het is een familieroman die de gehele twintigste eeuw beslaat. De toonzetting is vaak hilarisch. Het boek is te plaatsen in de traditie van het magisch-realisme. Pas na het succes van andere boeken is dit debuut in het Nederlands vertaald. Zijn grootste succes was het boek ‘Smilla’s gevoel voor sneeuw’. Het werd wereldwijd vertaald en is in 1997 verfilmd. Smilla is een sterke vrouw en de auteur deed inspiratie voor de hoofdpersoon op bij Afrikaanse vrouwen die hij ontmoette. Toen Peter Høeg nadacht over Smilla was zijn oudste dochter net geboren. ‘Daarmee kwam een grote liefde, maar ook een grote angst in mijn leven. De angst mijn dochter te verliezen was de grootste drijfveer voor het schrijven van dit boek.’
In het verhaal komen veel details naar voren over sneeuw en ijs. Is dit allemaal het gevolg van originele research? ‘Een leraar aan de toneelschool zei eens: Als je een speciale uitdrukking op het gezicht van Robert de Niro ziet, neem hem over. Hij heeft hem ook afgekeken. De pretentie origineel te zijn is altijd een valse en een illusie.’
Het succes impliceerde uiteraard forse inkomsten. Peter Høeg heeft hierover zo zijn eigen opvattingen. ‘Rijkdom betekent: kunnen beslissen over de besteding van je tijd. We hebben erg weinig meubels, geen t.v. en ik heb ooit 2000 boeken de deur uit gedaan. Als ik bedenk hoeveel ik moet werken om al die boeken te kunnen aanschaffen! Ze stonden er altijd maar en toen ze eenmaal de deur uit waren gaf dat veel ruimte.’
Peter Høeg is altijd al bezig geweest met spirituele zaken en draagt de derde wereld een warm hart toe. Vijftien procent van de opbrengsten van zijn boeken gaat naar een stichting die vrouwen en kinderen in Afrika en uitgeweken Tibetaanse vluchtelingen ondersteunt.
Deze toewijding heeft deels te maken met het feit dat hij getrouwd is met een Keniaanse vrouw. Samen met haar kreeg hij twee dochters.
Na ‘Smilla’ verschenen nog ‘Grensgevallen’ en ‘De vrouw en de aap’. Een bewerking van 'Grensgevallen' is in het theaterseizoen 2006-2007 te zien in Nederland.
‘Han Römer zet in 'Grensgevallen' de open en onderzoekende natuur van kinderen haarscherp tegenover de goedbedoelde maar starre regels en logica van volwassenen. Inspirerende chaos versus gevestigde orde', aldus de aankondigingen.
En toen was het 10 jaar stil rondom Peter Høeg.
Hij gaf geen interviews en men wist zelfs niet waar hij woonde. Vorig jaar kwam aan dit raadsel een eind toen een Deense verslaggever hem opspoorde. Hij bleek in Jutland te wonen en gaf een interview. Naar eigen zeggen werkte hij aan een nieuw boek getiteld – ‘Den stille Pige’ (Het stille meisje). Dit boek kwam in 2006 uit in Denemarken. Een omvangrijk verhaal van meer dan 400 pagina’s. Hoofdpersoon is de wereldberoemde circusartiest Kasper Krone die een zwak heeft voor poker en voor Bach. Hij heeft een fenomenaal gehoor. Hij verneemt dat een 10-jarig meisje is ontvoerd, een voormalige leerlinge, en gaat op onderzoek uit.
Peter Høeg bedankt in dit boek Jes Bertelsen die in Denemarken veel publicaties op zijn naam heeft staan met betrekking tot : dieptepsychologie, dromen, meditatie en bewustzijn. Kenners zeggen dat Kasper Krone opmerkelijke verwantschap vertoont met Bertelsen. Bertelsen heeft, naast het schrijven van meerdere boeken, een soort spiritueel centrum opgericht. Een deel van zijn aanhangers woont in de buurt. Zo ook Peter Høeg en zijn gezin. Zijn bewondering voor Bertelsen beschouwt de schrijver niet als een geloof. Hij is altijd al bezig geweest met zingevingsvragen en heeft zich op zijn dertigste voorgenomen zich te concentreren op zaken die er echt toe doen: zijn familie, het spirituele en zijn boeken. Al het andere, bekendheid en de waan van de dag interesseren hem eigenlijk niet.
Waarom heeft het schrijven van zijn laatste boek zo lang geduurd?
Dat begrijpt hij zelf achteraf ook niet helemaal. Wel kon hij veel van de teksten niet gebruiken voor zijn jongste boek. Ook heeft hij een half jaar andere dingen gedaan om vervolgens weer de aantrekkingskracht van het schrijven te ervaren. 'Creatieve processen laten zich moeilijk sturen of forceren.'
Reeds lange tijd voor de publicatie 'Smilla' leidde de schrijver een teruggetrokken bestaan en dit heeft hij de afgelopen jaren verder geintensiveerd. Meditatie en spirituele training spelen een grote rol in zijn leven.
De publicatie van ‘Den stille Pige’ in 2006 ging gepaard met een uitgebreide reclamecampagne. De recensies waren wisselend. Sommige recensenten waren teleurgesteld en meenden dat na 300 pagina's nog niet duidelijk was waar het boek over gaat. Personages zouden vlak en nietszeggend zijn. Anderen zijn vol lof en vinden dat de schrijver 'buiten gebaande paden treedt.'
'Het boek wordt gepresenteerd als literaire thriller, maar heeft veel spirituele invalshoeken. De lezer moeten hieraan wennen......Het beste boek van het afgelopen jaar.'
De rechten van het boek zijn wereldwijd verkocht. In Nederland verschijnt het boek in november 2006. Oordeel zelf!


‘Ik ben als persoon volledig oninteressant.’

Geinspireerd door: Borges, Joseph Conrad en Gabriel Garcia Marquez en de Deense schrijfster Karen Blixen.