start| boeken| auteur | links| Naar andere thrillersites

Susan Elizabeth George werd geboren op 26 februari 1949 in Warren – Ohio. Toen ze ongeveer 1 ½ jaar oud was verhuisde ze naar San Francisco Bay Area, in Silicon Valley. Ze groeide op in Californië en bezocht de St. Joseph Grammar School en daarna de Holy Cross High School, een nonnenschool. Ze studeerde Engels en psychologie aan verschillende universiteiten. Aan deze laatste studie heeft ze veel ontleend voor de uitwerking van karakters in haar boeken. De studie Engels inspireerde haar o.a. tot het situeren van haar boeken in Engeland.
Ze begon al vroeg te schrijven. Op haar achttiende was er een eerste serieuze poging. Maar dit boek werd niet geaccepteerd door een uitgeverij in New York.
Ze gaf meer dan 10 jaar les op middelbare scholen in Californië. Tijdens de zomervakantie van 1983 schreef ze haar eerste echte detective ‘Something to Hide’. Gedurende een schooljaar had ze daarvoor geen tijd, het lesgeven slokte haar teveel op. De aanleiding om echt te gaan schrijven was de aanschaf van een tekstverwerker door haar toenmalige echtgenoot. Het was ‘nu of nooit’. Ze wilde graag, maar was bang om afgewezen te worden. Vanaf het begin wist ze dat ze wilde schrijven in de traditie van Edgar Allan Poe en Conan Doyle. Deze keer was haar poging succesvol want in 1988 werd haar eerste boek gepubliceerd en dat bleek meteen een groot succes te zijn. Ze stopte met lesgeven en ging schrijven. De rechten van haar eerste boek werden wereldwijd verkocht.
Haar boeken spelen zich af in Engeland en dat is opmerkelijk voor een Amerikaanse schrijfster. In elk interview wordt gevraagd naar het hoe en waarom. Ze heeft er bewust voor gekozen en vindt het een perfecte lokatie voor hoe en waarover ze wil schrijven. Ze bezoekt Engeland 3 of 4 keer per jaar en blijft dan ongeveer drie weken. Dat is genoeg voor de research. Sommige critici vinden haar Engelser dan de Engelsen zelf en haar Engelse uitgever heeft meermaals geprobeerd haar op een ander spoor te zeten. 'Lynley van adel'? Waarom? Maar Elizabeth George bleef haar eigen weg volgen. Haar studie 'Engelse literatuur' heeft veel sporen nagelaten en een bodem verschaft aan haar schrijverschap. Californië en haar woonplaats zijn, volgens de schrijfster, niet geschikt als achtergrond om de klassentegenstellingen te beschrijven die zij in haar boeken wilde leggen. ‘Dat is meer iets voor een ander deel van Amerika of voor Engeland’. ‘Lynley zou als karakter snel over ‘de top’ kunnen gaan, daarom had hij een tegenpool nodig'. Dat werd Barabara Havers. Lynley is rijk en toch werkt hij bij Scotland Yard. Volgens de schrijfster wordt hij gedreven door een groot plichtsbesef en schuldgevoel omdat hem alles in de schoot is geworpen. Aanvankelijk was Simon St. James de beoogde hoofdpersoon, hij is gerechtelijk expert en zwaar gehandicapt door een ongeluk. Thomas Lynley is zijn jeugdvriend. Later bleek dat Lynley meer geschikt was als hoofdpersoon. In de eerste boeken werden ook Deborah en Helen geintroduceerd. Pas later kwam Barbara Havers voorbij. In het derde boek gaf de schrijfster Lynley een zaak en nadien bleef hij hoofdpersoon. Hij is van adel (de Engelse uitgever vond het aanvankelijk een beetje overdreven en te Brits) en Havers fungeert als tegenpool. Zij is van eenvoudige komaf - arbeidersklasse - en moet eigenlijk niet veel hebben van het milieu waaruit Lynley afkomstig is. Qua uiterlijk wordt Lynley geschetst als een erg mooie man, die goed verzorgd is. Barbara Havers daarentegen is vaak sjofel gekleed en ze bekommert zich weinig om haar uiterlijk. Elizabeth George schetst haar regelmatig als een onaantrekkelijke vrouw.
De schrijfster werkt gemiddeld 10 maanden aan een boek. Meestal zijn ze lijvig en daarop heeft Elizabeth George regelmatig commentaar gekregen van recensenten.
Ze heeft een indrukwekkende serie boeken geschreven rondom Lynley en Havers. Zonder uitzondering zijn het bestsellers geworden die wereldwijd uitstekend verkopen. Ook heeft ze vele prijzen op haar naam staan en is de Lynley-serie succesvol verfilmd door de BBC. Barbara Havers is in deze serie een meer genuaceerd personage dan in de boeken. Soms is ze zelfs bijna knap. Haar laatste boek uit 2005 - In volmaakte stilte - bevat een enorme cliffhanger die nieuwsgierig maakt naar het wel en wee van belangrijke personages uit de serie. Dit boek kreeg positieve recensies en de fans zijn benieuwd naar het vervolg. Elizabeth George zal ondertussen wel schrijven aan dat vervolg. Dat doet ze waarschijnlijk in Huntington Beach in Californië, haar woonplaats.

‘Engeland is bijzonder geschikt als lokatie voor een misdaadroman. Het landschap, het weer, de gebouwen en de traditie. Alles klopt voor mij. Dat alles heb ik nodig voor de sfeer binnen mijn boeken.
Schrijven is een eenzame ervaring. Dat moet je doen vooral omdat je het leuk vindt. Anders zijn die maanden of die jaren een kwelling.