<<<<
Genadeloos - Karin Slaughter (2012) ***
Meer achtergrond, minder spanning

De langlopende serie met inspecteur Will Trent en kinderarts (en voorheen forensisch patholoog) Sara Linton blijkt nog niet voldoende uitgediept. In Genadeloos krijgen we door middel van flashbacks naar de jaren zeventig alles te weten over de achtergrond van Will Trent en welke rol zijn huidige chef Amanda hierin gespeeld heeft.

Het verhaal begint met de moord op een studente. Will wordt door Amanda bewust van deze zaak afgehouden, wat hem alleen maar stimuleert om op eigen houtje onderzoek te doen. Al gauw stuit hij op zijn onvoorstelbaar dramatische verleden, waardoor ook zijn relatie met Sara onder spanning komt te staan. In de hoofdstukken die zich afspelen in 1974/1975 volgen we Amanda in de beginjaren van haar carrière. Zij en haar collega Evelyn zijn de eerste vrouwelijke rechercheurs van het korps. Ze kunnen zich met moeite staande houden in deze harde mannenwereld en besluiten zich samen te storten op een zaak waarin een aantal prostituees verdwijnen.
Gedurende het verhaal wordt steeds meer duidelijk wat het verband is tussen de moord op de studente en de zaak waar Amanda vroeger aan gewerkt heeft en waarom Will hier buiten gehouden moet worden.

Genoeg ingrediënten voor een spannend verhaal, ware het niet dat er vooral in de eerste helft van het boek veel wordt uitgewijd over de omstandigheden in de jaren zeventig. De moeizame acceptatie van politievrouwen binnen het korps, de maatschappelijke verhoudingen van mannen en vrouwen in het algemeen, de rassendiscriminatie. Zoals Slaughter zelf omschrijft in haar eindwoord heeft ze onnoemelijk veel research gedaan voor dit verhaal. Dat is te merken in positieve zin, maar helaas ook in negatieve zin, daar waar deze informatie de vaart uit het verhaal haalt. 

Slaughter schrijft zoals altijd lekker vlot, maar de spanning zoals die in veel van haar andere boeken van elke bladzijde druipt, zit nu vooral in de laatste hoofdstukken. Uiteraard kan het weer niet bloederig en gedetailleerd genoeg zijn, maar ze weet een zeer sterke ontknoping neer te zetten.

Ondanks dat de spanning niet altijd overeind blijft, is dit deel onmisbaar voor lezers die deze serie vanaf het begin al volgen. Het geeft meer inhoud aan de ontwikkelingen en diept de verhoudingen tussen de personages uit, waardoor je ze nog beter gaat begrijpen en weer uitkijkt naar het volgende deel.